Snel zoeken

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van de website www.r3cruit.nl (hierna: de “Website”). Wij raden u aan het onderstaande nauwkeurig door te lezen.

1. Informatie en communicatie

R3CRUIT besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar Website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij garanderen dan ook niet dat (de inhoud van) de Website volledig en/of juist is. U aanvaardt dat de Website alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op de Website op het moment van gebruik (“as is basis”).

R3CRUIT is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie. Verder is R3CRUIT niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van de Website of het onvermogen om de Website te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen.

R3CRUIT garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken daarvan.

R3CRUIT is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de Website aan te passen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) de Website en de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen - inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij R3CRUIT of haar licentiegevers.

Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van R3CRUIT, is het u niet toegestaan om de inhoud van de Website openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruik te maken van de Website en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht. Daarnaast is het niet toegestaan om een (niet-)substantieel deel van de Website (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld in de Databankenwet.

3. Verwijzingen naar websites van derden

De Website kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar de websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze websites heeft R3CRUIT geen zeggenschap. R3CRUIT accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze websites.

4. Rechtskeuze en -bevoegdheid

Op uw gebruik van de Website alsmede deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

5. Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van de Website, kunt u contact met ons opnemen op dit adres: info@r3cruit.nl
Schrijf je in!

R3CRUIT helpt je graag onderweg in je carriere. Door fan van R3CRUIT te worden en je gegevens te delen, kan R3CRUIT een eerste inschatting maken of we kansen voor je zien in ons uitgebreide netwerk van relaties. Daarnaast geeft R3CRUIT graag eerlijke, professionele feedback om jouw kansen in de arbeidsmarkt te vergroten.

Opdrachtgevers

R3CRUIT is ùw partner voor de werving en selectie van tijdelijk en vast hoger geschoold personeel. R3CRUIT heeft jarenlange ervaring in de arbeidsbemiddeling in de regio Zuid-Holland en kent alle relevante sectoren en bedrijven in de regio van binnen en buiten. Door zeer persoonlijk contact met alle geinterviewde kandidaten kent R3CRUIT niet alleen haar kandidaten, maar ook hun ambities, wensen, achtergronden en met name hun intrinsieke motivatie. De buitengewoon intensieve samenwerking tussen klant, kandidaat en R3CRUIT garandeert succes. R3CRUITweet daardoor als geen ander de beste keuze te maken voor zowel kandidaat als opdrachtgever.

R3CRUIT biedt naast expertise op het gebied van arbeidsbemiddeling ook gerichte ondersteuning op het vlak van arbeidsbemiddeling en arbeidsmarktcommunicatie, training en coaching en organisatieadvies.

 

Werkwijze

Elke vacature en/of interim opdracht is uniek. Daarom komt R3CRUIT graag bij u langs om aan de hand van een uitgebreide inventarisatie en persoonlijke kennismaking te adviseren hoe u de beste kandidaat voor uw vacature of interim opdracht vindt. Elke kandidaat wordt door R3CRUIT met behulp van de STAR-methodiek uitgebreid persoonlijk geinterviewd, geanalyseerd en geëvalueerd. R3CRUIT weet daardoor zowel de slagingskans op een succesvolle bemiddeling, als de efficiency van de procedure zelf vele malen te vergroten.

Actief in diverse sectoren

Diverse macro-economische ontwikkelingen leiden tot steeds specifiekere functie-eisen en daarmee ontstaat steeds meer schaarste aan hooggekwalificeerd personeel met de juiste mentaliteit binnen de industrie. De vergrijzing, ontgroening, ontwikkelingen op het gebied van milieu en veiligheid, de economische recessie, etc. leiden tot een steeds complexere vraag naar de ideale kandidaat. Bovenstaande ontwikkelingen, gecombineerd met de keuze voor operational excellence vraagt van zowel mensen als organisaties enorme prestaties. Er is veel druk om mensen aan te nemen en weinig tijd om mensen in te werken, daarom is het essentieel om de kandidaat te vinden die direct aan de slag kan, maar wel voortdurend feedback blijft vragen.